Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Svensk finansmarknad behöver ha sociala mål

Privata aktörer behövs för att lösa problemen med utanförskap. Internationellt stöds framväxten av privat social finansiering avEU, OECD och Världsbanken. Men Sverige ligger långt efter flera OECD-länder. Det skriver forskaren Sophie Nachemson-Ekwall i Di Debatt.