Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Svensk finansmarknad behöver ha sociala mål

Privata aktörer behövs för att lösa problemen med utanförskap. Internationellt stöds framväxten av privat social finansiering avEU, OECD och Världsbanken. Men Sverige ligger långt efter flera OECD-länder. Det skriver forskaren Sophie Nachemson-Ekwall i Di Debatt.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more