Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Människor känner sig drygt åtta år yngre än sin biologiska ålder

När människor får uppskatta hur gamla de "känner sig" så upplever de sig i snitt vara 8,4 år yngre än sin verkliga, biologiska ålder. Dessutom verkar de som fyller jämt känna sig mycket äldre i jämförelse med hur människor upplever sin ålder alla övriga år. Det här visar ett pågående forskningsprojekt kring psykologisk ålder.

I forskningsprojektet har Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och hans team ställt en rad olika frågor kring upplevd, psykologisk ålder till en panel på 1500 personer mellan 20 och 86 år gamla i Norge.

Hör Micael Dahlen berätta mer om sin forskning om siffror i Vetenskapsradion Forskarliv.

SIR