Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kriser får oss att konsumera mindre – och värdera medmänsklighet mer

Jonas Colliander i Sveriges Radio Ekot om konsumentbeteenden vid kriser och katastrofer

Vid kriser och katastrofer påminns vi om att livet är skört och värderar inte materiella saker lika mycket, enligt Jonas Colliander, docent i konsumentbeteende vid Handelshögskolan, Stockholm.

Lyssna på inslaget här: https://sverigesradio.se/artikel/kriser-far-oss-att-konsumera-mindre-och-vardera-medmansklighet-mer 

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more