Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskning visar: så blir ni smartare som grupp

Andres Werr och Philip Runsten i Chefstidningen: Laget före jaget må vara en sliten sportklyscha. Men forskning visar att det är så vi på riktigt blir smartare som grupp.

Kanske har pandemin fått oss att ställa frågor vi länge behövt ställa. Hur skapar vi ett bra samarbete i gruppen (när vi inte ses)? Hur ordnar vi ett bra möte (när vi inte är i samma rum)? Kan pandemiåren inte bara ha accelererat övergången till nya digitala arbetssätt, utan också fört oss närmare en ny intelligensrevolution – den kollektiva intelligensens tid?

– Vi var redan på väg dit, men det kan vara så att vi nu kommer in i en spurt på grund av att vi tvingats ställa om vårt sätt att arbeta, säger Philip Runsten, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, som tillsammans med sin kollega Andreas Werr, professor i företagsekonomi, har satt begreppet ”kollektiv intelligens” på kartan i Sverige. 

Läs artikeln, publicerad i Chefstidningen 3 oktober 2021, i sin helhet: https://chefstidningen.se/reportage/forskning-visar-sa-blir-ni-smartare-som-grupp

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more