Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Distansarbetet gäckar cheferna

Frågan om hur man ser på det nya arbetslivet kan vara väldigt olika inom en organisation. Och bland svenska chefer är det tydligt att den plötsliga förändringen påverkar på olika sätt.

Ungefär hälften av cheferna i det svenska näringslivet upplever att det är svårt med distansarbete, och då inte minst det digitala ledarskapet. Det visar en riksomfattande undersökning, som gjorts på uppdrag av Office Management.

– Resultatet tyder på att vi inte tränat oss tillräckligt i att arbeta och leda på distans innan pandemin kom. Tekniken har funnits men vi har inte utnyttjat dess fulla kapacitet och nu kanske vi får en spark framåt att ta det på allvar, säger Lena Lid Falkman, ekonomie doktor vid Handelshögskolan Stockholm.

Läs artikeln som publicerades på Computer Sweden 11 december 2020 i sin helhet: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.744449/distansarbetet-gackar-cheferna

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more