Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misum-forskaren Sophie Nachemson-Ekwall om sociala obligationer i EFN tv

Handelshögskolans Sophie Nachemson-Ekwall lyfter fram vikten av att inkludera även sociala mål i hållbara investeringar.