Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misums Max Jerneck på DI debatt: Ensidigt fokus drar ner klimatdebatten

"Det behövs politiska åtgärder för att främja investeringar: förändrade regelverk och villkor för privata aktörer, eller en ökning av statliga satsningar. Vilka specifika åtgärder och investeringsobjekt som vore lämpligast är väl värt att debattera – det vore en välkommen variation till den dystra diskussion som annars bara handlar om klimatomställningens baksidor." Det skriver Misum-forskaren Max Jerneck på Dagens Industri debatt den 10 november 2018.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more