Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misums Max Jerneck på DI debatt: Ensidigt fokus drar ner klimatdebatten

"Det behövs politiska åtgärder för att främja investeringar: förändrade regelverk och villkor för privata aktörer, eller en ökning av statliga satsningar. Vilka specifika åtgärder och investeringsobjekt som vore lämpligast är väl värt att debattera – det vore en välkommen variation till den dystra diskussion som annars bara handlar om klimatomställningens baksidor." Det skriver Misum-forskaren Max Jerneck på Dagens Industri debatt den 10 november 2018.