Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelsforskaren Emma Sjöström intervjuad om hållbart sparande

Misums Emma Sjöström, forskningsledare för hållbar finans, intervjuad om hållbart sparande: Vad är det? Varför ska man spara hållbart? Och hur vet man vad som är hållbart?

- Spara hållbart kan man egentligen göra av flera olika anledningar, berättar Emma. Det kan vara ett sätt att minska risken i sparandet, eller att öka värdet. 

Vad blir nästa steg, tror du?

- Förvaltare kan ta fram nya slags sparprodukter, till exempel kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Sedan finns gröna obligationsfonder, och även sociala obligationer är på gång. I de fallen kan man visserligen inte påverka på en bolagsstämma, men en dialog är ändå fullt möjlig att ha. Och vad gäller räntepapper kan det faktiskt vara ett mer kraftfullt sätt att påverka än via sitt aktieinnehav. Där är det ju tydligt hur kapitalkostnaden påverkas om investerare drar tillbaka sitt intresse.

Men hur ska en passiv indexförvaltare kunna spara hållbart? De kan ju inte välja vilka bolag som ska ingå i portföljen.

-Nej, men då blir det viktigare att arbeta med just påverkansarbete, direkt gentemot bolagen. Det kan vara okej att ha en miljöbov i portföljen, om man använder sin röst för att påverka dem att bli bättre. Det finns lite olika verktyg för det, som många kapitalförvaltare använder.

Emma betonar att man inte behöver göra avkall på en god avkastning för att man väljer att spara hållbart. 
- Forskningen visar att det i allmänhet inte alls straffar sig. Dessutom kan man utgå från att det blir allt mer reglering kring de här frågorna i framtiden. Då verkar det sannolikt att bolag som är väl positionerade för en omställning till ett mer klimatsmart och hållbart samhälle kommer att vara vinnare på sikt."

Läs hela intervjun här.

Misum