Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelsforskare bekämpar fattigdom från rymden

Misum-forskaren Erik Wetter intervjuad i Dagens Industri om sitt projekt Flowminder som kombinerar satellitdata från mobiloperatörer för att mäta och i slutändan påverka fattigdomsnivån i olika delar av världen. 

- Att löpande kunna mäta den ekonomiska utvecklingen i en region är helt centralt för att avgöra var man ska sätta in insatser för fattigdomsbekämpning och för att mäta effekter av bistånd”, säger Flowminders medgrundare Erik Wetter, forskare vid Misum på Handelshögskolan i Stockholm. 

Läs hela artikeln här.

För mer info kontakta:

Erik Wetter, forskare på Misum, Handelshögskolan

E-post: erik.wetter@hhs.se
Mobil: 0708-93 88 37

 

Misum