Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Research Seminars

Economic and Business History.  

Time:  13.15 – 15.00.

Place: EHFF. Stockholm School of Economics, Room Sven-Erik, floor 6.

Entrance: Saltmätargatan 13-15  (note this change of venue from last year)

_____________________________________________

Fall 2020

25/8 kl kl 13-15Doktorand Rikard Westerberg håller slutseminarium, diskussand adj. professor Nils Karlsson, Linköpings universitet/Ratio.

8/9 kl 13-15 TBD

22/9 kl 13-15 TBD

6/10 kl 13-15Doktorand Klas Eriksson, Stockholms universitet, TBD

15/10 kl 17-19 Heckscherföreläsningen, professor David Autor, MIT, Aulan (Obs!, tiden, dagen, lokalen)

3/11 kl 13-15 Fil Dr Josefin Sabo, Umeå universitet, presenterar sin avhandling ”Reglerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950”

24/11 kl 13-15 TBD

3/12 kl 13-15 Rikard Westerberg försvarar sin doktorsavhandling ”Socialists at the Gate: Swedish Business and the Defense of Free Enterprise, 1940-1985”

15/12  kl 13-15 doktorand Carin Sjölin, Handelshögskolan/EHFF presenterar ett avhandlingskapitel.

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges.

 

Spring 2020

28/1 kl 13-15 Docent Anders Perlinge, EHFF, presenterar sitt papper ”Female Financial Agency in Stockholm 1855–1880: Unequal Road to Democratization” Sal 348 Sveavägen 65 (OBS! Lokalen).

11/2 kl 13-15Ek Dr Erik Lakomaa, EHFF/Handelshögskolan presenterar pappret ”The Internationalization of the Scandinavian Newspaper Industry 1990-2010” (med professor Richard Wahlund), Sal 138, Sveavägen 65 (OBS! Lokalen).

25/2 kl 13-15 Fil Dr Michael Funke, EHFF, presenterar sitt papper Reklamombudsmannens konkurrenseffekter på den svenska marknaden 2009-2019”.

10/3 kl 13-15 Pasi Nevalainen, Jyväskylä universitet, presenterar sitt papper ”Translating Management Ideas: The Emergence of Finnish Executive Education”, (seminariet hålls på engelska)

24/3 kl 13-15 Fil Dr Josefin Sabo, Umeå universitet, presenterar sin avhandling ”Reglerad sprängkraft: Dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 1858-1950” Sal 138, Sveavägen 65 (Inställt).

14/4 kl 13-15 Fil Dr Benito Peix Geldart, Centrum för Näringslivshistoria, presenterar sina böcker om familjen Söderberg under titeln ”Från Olle till Pelle Söderberg.”(Inställt).

28/4 kl 13-15 Fil dr Anita Du Rietz, presenterar sitt papper ”Svensk företagsamhets två guldåldrar”. (Inställt).

2/6 kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel (lokal meddelas senare).

16/6 kl 13-15 Doktorand Carin Sjölin, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel. (Flyttat från 12/5)

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges.

2019 Fall

20/8 kl 13-15 Fil Dr Peter Meyer, U.S. Bureau of Labor Statistics, Presenterar sitt
paper
“Patents and open source practices in early aviation” Seminariet hålls på engelska

27/8 kl 13-15 Professor em. Håkan Lindgren, EHFF/Handelshögskolan, presenterar sitt papper ”Over-Indebtedness” in a Pre-Industrial Society or Not? Debt Accumulation and Evolving Debt Structures in 19th Century Sweden”

10/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa EHFF/Handelshögskolan, TBD

26/9 kl 1700. Heckscherföreläsning med professor Mary O’Sullivan, Université de Genève ”A womans guide to capitalism” Aulan, Sveavägen 65, Föreläsningen hålls på engelska (Obs! Dagen, tiden, lokalen).

1/10 kl 1300. Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar pappret Entrepreneurial Success Using Statistical Prosopography and Cluster Analysis for Sweden

10-12/10 Ekonomisk-historiska mötet, Uppsala Universitet
25/10 kl 13-15 Disputation Elin Åström Rudberg EHFF/Handelshögskolan, Peter

Wallenbergrummet, Sveavägen 65. (Obs! Dagen, lokalen) 5/11 kl 13-15, TBD

19/11 kl 13-15 doktorand Carin Sjölin EHFF/Handelshögskolan, presenterar sitt avhandlings- PM

3/12 kl 13-15 fil dr Tino Sanandaji, EHFF, TBD

17/12 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan, presenterar ett avhandlingskapitel

Seminarierna hålls på svenska i Sal Sven-Erik, Saltmätargatan 13-15 plan 6, om inget annat anges. 

 

2019 Spring

15/1 kl 13-15 doktorand Elin Åström-Rudberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar sitt  avhandlingskapitel ”The drawn out fall of the Swedish advertising cartel 1954-1965.”

29/1 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa EHFF/Handelshögskolan och Fil Dr Tino Sanandaji, EHFF presenterar sitt papper ”Household institutional innovation in health care”

12/2 kl 13-15 Doktorand Eero Juhani Aalto, Aalto universitetet, presenterar sitt papper ”Asymmetric Regulation, Managerial Discretion, and Corporate Political Strategies” (med Zeerim Cheung och Robin Gustafsson) (Seminariet hålls på engelska)

5/3 kl 13-15 Fil Dr Martin Söderhäll presenterar sin avhandling ”Planering och placering: Den modernistiska stadsplaneringen och restaurangnäringens geografi i Stockholm 1930-2017”

26/3 kl 13-15 Fil Dr Lili-Anné Aldman, EHFF och Fil Dr Anita du Rietz, presenterar pappret”Att bygga en stad med växande näringsliv – fallet Norrköping”

9/4 kl 13-15 Professor Hans Sjögren, EHFF/Linköpings universitet presenterar sin nya bok ”Smorgasbord”.

23/4 kl 13-15 Fil Dr Martin Skoog, Stockholms universitet, presenterar sin avhandling ”I Rikets Tjänst – krig, stat och samhälle i Sverige ca 1450-1550”

21/5 kl 13-15 Doktorand Klas Eriksson, Stockholms universitet, presenterar sitt papper ”market of tribes? – Public and special Interests in Stockholm Real Estate Market 1874-2019Seminariet hålls i sal 328, Sveavägen 65, plan 3 (Obs! lokalen)

28/5 kl 13-15 doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel. Seminariet hålls i Terrassrummet, Holländargatan 32, plan 8. (Obs! lokalen)

13/6 kl 13-15 Slutseminarium för doktorand Elin Åström-Rudberg, EHFF/Handelshögskolan. Diskussand professor Hans Kjellberg, Seminariet hålls i sal Johan, Saltmätargatan 13-15 (Obs! dagen, lokalen)

Seminarierna hålls på svenska i Sal Gunnar, Holländargatan 32 plan 5, om inget annat anges.

  

--------------------------------------------------------------------

2018 Fall

 

21/8 kl 13-15 Docent Anders Perlinge, EHFF, presenterar sitt papper

"Private Wealth Accumulation in Scania (Sweden), 1700–1800. Pre-industrial origins of growth and business mirrored in rural debt logic in Oppmanna–Vånga"


11/9 kl 13-15 Ek Dr Erik Lakomaa, Handelshögskolan/EHFF, presenterar sitt paper 

”Propaganda as Defence: The World Wars and the Development of the Swedish War Information Service”


13-14/9 kl 9-17 Symposium, KAW Sveavägen 65

"Wealth and Debt Accumulation in Early Financial Markets
- A Marcus Wallenberg Symposium"

Obs! dag, tid och plats.
Symposiet hålls på engelska/The symposium is in English.

 

25/9 kl 13-15 Fil Dr Nikolas Glover, Uppsala universitet, presenterar sitt papper

"Harnessing 'the emotional value of Sweden': The nation as a brand in collective export promotion, ca 1939-1965"


9/10 kl 13-15 Fil Dr Elin Hinnemo, Mittuniversitetet, presenterar 

”Hur kan man använda förmyndarkammarens arkiv?”


23/10 kl 13-15 Professor Ilkka Nummela, Jyväskylä universitet, presenterar

“Marknadspotentialer i Sverige 1500-1900”. 

Seminariet hålls på engelska/The seminar is in English.

 

6/11 kl 13-15 Professor Rodney Edvinsson (med Gustaf Ingman, Bo Franzén, Klas Erikson och Johan Söderberg), Stockholms universitet, presenterar

”Fastighetspriser i Stockholm från medeltid till nutid”


20/11 kl 13-15 Fil Dr Tino Sanandaji, EHFF, presenterar pappret

”Rich Man’s War, Poor Man’s Fight? Military Innovations and The Demographic Composition of the Post 9/11 American Military” 


4/12 kl 13-15 Doktorand Rikard Westerberg, EHFF/Handelshögskolan presenterar ett avhandlingskapitel, 

"Socialists at the Gate – Swedish Business and the Campaigns Against Wage Earner Funds, 1975-1985."


Seminarierna hålls på svenska i Sal Gunnar, Holländargatan 32 plan 5, om inget annat anges.

 

 

 

 

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more