Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Här brister börsbolagen – ”riskarbetet blir eftersatt”

Mer information om positiva avtryck än risker och utmaningar. Så ser det ut i de stora börsbolagens beskrivningar av riskarbetet, enligt Di:s rankning Hållbara bolag.

Di:s och Aktuell Hållbarhets årliga undersökning Hållbara Bolag visar att en majoritet av de svenska börsbolagen kartlägger hållbarhetsrisker och har system för att identifiera, mäta och hantera dessa.

Läs artikeln i sin helhet: https://www.di.se/hallbart-naringsliv/har-brister-borsbolagen-riskarbetet-blir-eftersatt/

SIR CSR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more