Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Pedagogiskt stöd för studenter

Handelshögskolan erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar och andra behov. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För mer information, vänligen kontakta Samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar vid Academic Support and Records, eller läs mer nedan.

Studievägledning på Handelshögskolan

Handelshögskolan erbjuder studievägledning för programstudenter där du kan få hjälp med studieplanering, studieteknik och andra studierelaterade frågor. Studievägledningen finns med från starten av studierna som ett stöd under hela studietiden.

Studera med funktionsvariation

Alla studenter som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation har rätt att ansöka om riktad pedagogiskt stöd.

Diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) definierar funktionsvariation som: "Permanenta fysiska, mentala eller intellektuella begränsningar av en persons funktionsförmåga som, till följd av en skada eller sjukdom, fanns från födseln, har inträffat senare eller kan förväntas bli förekomma".

Pedagogiskt stöd innefattar olika former av insatser, till exempel justeringar i samband med skriftlig examination, anteckningsstöd, inläst kurslitteratur etc.

Ansökan skickas via Nais. Special Needs Coordinator gör en individuell bedömning om vilket stöd som kan beviljas.

Observera att tillfällig eller kortvarig skada eller sjukdom inte kvalificeras som funktionsvariation och täcks inte av pedagogiskt stöd.

Studenthälsan i Stockholm

Som student på Handelshögskolan kan du vända dig till Studenthälsan i Stockholm för gratis medicinsk och psykologisk rådgivning. Vid Studenthälsan i Stockholm kan du besöka företagssköterska, psykolog och kurator, som ett komplement till den svenska hälso- och sjukvården.

Du kan även få tips och stöd om frågor som berör bland annat stress, prokrastinering, rädsla för att tala inför grupp.

För mer information, kontakta Studenthälsan.