Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

FAQ för Minor Field Studies stipendium


Jag är intresserad av MFS, när borde jag söka?
MFS-resan ska ske i samband med att du ska skriva din uppsats och därför söker du MFS den ansökningsomgång som ligger närmast i tid före din uppsatskurs börjar. (Om du ska skriva uppsats under vårterminen söker du alltså hösten innan.)
Läs mer om ansökningsomgångar här

Hur söker jag MFS-stipendium?
Ansökan för MFS består av flera delar. Klicka här för att läsa mer om vad som krävs för att HHS ska göra en bedömning av din ansökan. Du mailar ansökan till malin.skanelid@hhs.se.

Hur lång ska min utlandsvistelse vara?
Fältstudien ska utföras på plats under minst åtta sammanhängande veckor.  

Hur mycket pengar får jag i stipendium?
Stipendiebeloppet är 27 000 SEK per MFS-student och det ska räcka till att täcka en del av kostnaderna. Vänligen läs mer om budget i informationen om projektbeskrivning här.

Vi är två som ska skriva uppsats tillsammans, hur gör vi med ansökan?
Om ni vill åka på MFS-resa tillsammans kan ni skriva en projektbeskrivning, men ni behöver skicka in varsin ansökan (med samma projektbeskrivning).

Ansökan för MFS sker innan min uppsatskurs börjar, hur detaljerad behöver projektbeskrivningen vara för att jag ska ha så stor chans som möjligt att bli beviljad ett stipendium?
Ansökan behöver vara relativt detaljerad för att vi ska kunna bedöma om det är en intressant frågeställning och hur väl genomtänkt arbetet är. Vi bedömer ansökan utifrån att det är en intressant frågeställning som relaterar till FNs Agenda 2030 (hållbarhetsmålen) och vi måste kunna se att du har funderat igenom frågan, läst igenom relaterad litteratur och tänkt igenom hur du ska svara på frågeställningen. Det är oftast bra att prata igenom frågeställningen med en eventuell handledare på sin institution innan man skriver ihop och skickar in den. I bedömningen är också genomförbarhet ett kriterium och det innebär att du måste ha en kontaktperson i landet där studien ska genomföras och du måste ha tänkt igenom hur du praktiskt ska genomföra studien i detta land. Självklart behöver allt detta inte vara i detalj men det måste finnas en beskrivning och det måste framgå att du seriöst funderat igenom vad du vill göra och hur du vill göra det.

Hur lång tid tar det innan jag får besked om min ansökan?
Inom en månad från sista ansökningsdag. I vissa fall kan det vara så att vi ber er om kompletterande information innan vi ger slutligt besked och då kan det ta lite längre tid.

Är jag försäkrad på min MFS-resa?
Om du är student på Handelshögskolan i Stockholm har du automatiskt en reseförsäkring på din MFS-resa. Om du är extern student kommer en reseförsäkring att tecknas för dig i samband med beviljandet av din ansökan.

Jag vill veta mer om MFS, finns det någon mer information?
Du hittar mer information, och kan läsa om tidigare MFS-studenters erfarenheter här.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer