Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Att fylla i ansökningsblankett - Minor Field Studies Program

  • Val av giltigt land – se studera.nu webbplats https://www.studera.nu/studera-utomlands/utbytesprogram/minor-field-studies-mfs/ för aktuell lista.
  • Datum för fältarbete om minst åtta veckors sammanhängande vistelse.
  • Uppgifter på sökandes lärosäte samt handledare i Sverige
  • Kontaktperson i projektlandet:
    MFS-uppdraget förutsätter medverkan av en handledare i uppdragslandet. Denne kan vara en Sida-anställd projekthandledare, representant för en u-landsmyndighet, en lokalt verksam forskare/universitetslärare, kontaktperson på organisation den sökande ska arbeta genom eller liknande.

    Handledaren ska vara förberedd att hjälpa till med praktiska arrangemang i fält såsom att skaffa bostad, lösa transportfrågor, komma i kontakt med myndigheter, m.m. Sidas biståndskontor i landet har ingen skyldighet att lösa administrativa problem. Detta är stipendiatens och handledarens ansvar.

    Observera att Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm inte kan stå till tjänst med någon handledare i u-landet. Ofta måste den sökande via egna kontakter finna en sådan. Institutionen kan dock bistå med råd.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer