Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Information om ansökan

Ansökningsomgångar

På grund av coronaviruset är planerade ansökningsomgångar pausade tillsvidare.

ANSÖKAN

En fullständig ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Projektbeskrivning inklusive budget
  3. Curriculum Vitae
  4. Vidimerad förteckning över avklarade kurser med betyg

Vid frågor vänligen kontakta Malin Skanelid, malin.skanelid@hhs.se


Ansökan skickas via mail till 
malin.skanelid@hhs.se,
alternativt med post till:

Handelshögskolan i Stockholm
Att: Malin Skanelid
Box 6501
113 83 Stockholm

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer