Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Information om ansökan

Ansökningsomgångar

Höst 2019
11 november  - 25 november 
(Studenter som ska skriva uppsats under vårtermin 2020)

Med anledning av coronaviruset och de eventuella praktiska problem det medför för genomförande av fältstudier ställer vi in ansökningsomgången i april och hänvisar till ansökningsomgången hösten 2020

Vår 2020 - INSTÄLLD
6 april - 20 april 
(Studenter som ska resa/skriva uppsats sommar/hösttermin 2020)

Höst 2020
9 november  - 23 november
(Studenter som ska skriva uppsats under vårtermin 2021)

ANSÖKAN

En fullständig ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:

  1. Ifylld ansökningsblankett
  2. Projektbeskrivning inklusive budget
  3. Curriculum Vitae
  4. Vidimerad förteckning över avklarade kurser med betyg

Vid frågor vänligen kontakta Malin Skanelid, malin.skanelid@hhs.se


Ansökan skickas via mail till 
malin.skanelid@hhs.se,
alternativt med post till:

Handelshögskolan i Stockholm
Att: Malin Skanelid
Box 6501
113 83 Stockholm

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer