Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Minor Field Studies (MFS) stipendium

Det SIDA-finansierade programmet Minor Field Studies (MFS) ger studenter möjlighet att, som en del av uppsatsskrivandet, göra en mindre fältstudie på plats i ett utvecklingsland. Programmet syftar till att förbereda för arbete med globala utvecklingsfrågor och är riktat till studenter som intresserar sig för frågor relaterade till FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Det kan exempelvis vara frågeställningar relaterade till att:

- utrota fattigdom och hunger
- förverkliga mänskliga rättigheter för alla
- uppnå jämställdhet
- säkerställa skydd för planeten och dess resurser
- utbildning
- ekonomisk tillväxt och produktiv sysselsättning
- hållbar industri, innovation och infrastruktur
- hållbara städer och samhällen 

Vem kan söka MFS-stipendium?

Studenter från alla ämnesinriktningar på Handelshögskolan samt på andra högskolor och universitet i Sverige är välkomna att söka. Alla projekt bör emellertid ha samhällsvetenskaplig inriktning och med fördel också anknytning till de ekonomiska disciplinerna, för att kunna bedömas på ett sakligt och rättvist sätt.

Utöver det är ansökan öppen för studenter som:

  • genomför examensarbete på kandidat- eller mastersnivå
  • inte tidigare erhållit MFS-stipendium
  • är svenska medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige
  • aldrig påbörjat utbildning på forskarnivå

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer