Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kandidatprogram i Business and Economics (intag 2019)

Kandidatprogrammet i Business and Economics (180 högskolepoäng) ger dig en stabil bas och bred förståelse för företagande, samhälle och näringsliv.

Under dina två första år lär du dig grunderna i företags- och nationalekonomi, juridik, statistik och finansiell ekonomi. Inom företagsekonomin ligger fokus på företaget i sig och dess roll i samhället. Bland annat lär du dig redovisning, finansiering, marknadsföring och organisations- och ledarskapsteori. Inom nationalekonomi studerar du samspelet mellan individ, företag och offentliga organ samt hur olika länders ekonomier förhåller sig till varandra.

Under det sista året, som ges på engelska, får du möjlighet att specialisera dig inom ditt specialintresse genom att du väljer två specialiseringar varav du skriver uppsats inom den ena (nationalekonomi, finans, skatterätt, ledarskap, marknadsföring eller redovisning).

Under programmets gång läggs stor vikt på att utveckla din förmåga till problemlösning, kreativt tänkande och kritiskt resonemang.

Global Challenges

Under de två första åren deltar du också i kursen Global Challenges, som löper som fyra delkurser över hela perioden. Här får du lära dig om de avgörande globala utmaningar som världen står inför, och hur du som ekonom kan vara en del i att möta dessa, såväl under utbildningen som under ditt fortsatta yrkesliv. Läs mer om Global Challenges.

Studentutbyte
Vi kan genom samarbeten med internationellt erkända toppuniversitet världen över erbjuda studieplatser för studenter som läser tredje året på våra kandidatprogram. Läs mer.

Efter examen

Efter kandidatutbildningen har du kvalificerade kunskaper inom det ekonomiska området och en bra bas för antingen fortsatta studier på masternivå eller början på en karriär inom svenskt och internationellt näringsliv och förvaltning.

Studenter med en kandidatexamen från Handelshögskolan i Stockholm är eftertraktade på arbetsmarknaden. Bredden av branscher är stor där en karriär påbörjas inom inom t.ex. bank och finans, Management Consulting, Reklam, PR och kommunikation, Investment Banking, Retail, som finansanalytiker, eller inom Redovisning. Andra väljer yrken som handläggare på departement och organisationer eller inom journalism medan vissa blir företagsledare, forskare eller startar egna företag.

Vi är stolta över att mer än 90 procent av studenterna som inte väljer att studera vidare har jobb redan tre månader efter examen. Nästan en tredjedel av dessa väljer dessutom ett jobb utomlands, vilket visar att en examen från Handelshögskolan är internationellt gångbar. Alla dörrar står öppna och du får möjlighet att själv forma din framtid.

KARRIÄRMÖJLIGHETER

Studenter som har genomfört kandidaten i business and economics jobbar inom ett stort antal olika branscher som till exempel:

  • Managementkonsult
  • Bank
  • Entreprenör
  • Redovisning
  • Marknadsföring
  • Controller
  • Statstjänst
  • Icke-statliga organisationer
  • Media

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer