Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Sommarmatte

Av erfarenhet vet vi att att det är många frågor som snurrar när det är dags för dina första högskolestudier. Till de vanligaste frågetecknen hör sådana som handlar om kunskaper i matematik, och därför erbjuder vi frivilliga förberedelser inom området.

Förutom att öva hemma med hjälp av filmer och övningsuppgifter så är du även välkommen att delta i sommarmatte här på Handelshögskolan mellan 5 och 16 augusti.

Sommarmatte på Handelshögskolan inför terminsstart

Erfarenheten visar att förberedelser inför det diagnostiska matematikprovet och Matematik A är mycket väsentliga, i synnerhet för dig som inte gått på gymnasiets naturvetenskapliga program, eller som haft sabbatsår efter gymnasiet. Lärandemålen i matematik syftar till att ge dig den kunskapsbas som är nödvändig för studierna.

Första undervisningstillfället sker måndagen den 5 augusti 2019, kl. 13:15 – 16:00 i Aulan, Sveavägen 65. Övriga kursdagar pågår föreläsningarna 10:00 – 15:00 (inklusive lunchpaus). Är det något du undrar över som rör kursen, kontakta kursansvarig Håkan Lyckeborg, hakan.lyckeborg@hhs.se eller via telefon: 08-736 9233.

Anmäl dig snarast via denna länk för att garantera en plats i den förberedande kursen i matematik. 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer