Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Obligatoriskt diagnostiskt prov

Obligatoriskt diagnostiskt prov

Samtliga studenter skall delta i ett diagnostiskt prov under introduktionsveckan. Provet äger rum torsdagen den 22 augusti 2019, kl. 08:00 – 09:45 och omfattar allmänna gymnasiekunskaper i matematik, enligt studiematerialet som här tillhandahålls i form av videofilmer och övningsuppgifter.

Det diagnostiska provet syftar framförallt till för att du själv skall kunna avgöra hur du ligger till. Det är också till hjälp för undervisande lärare. Provet betygssätts inte.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer