Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Matematik A

Del av kurs 410, gäller för dig som läser Business and Economics.

Studiemomentet Matematik A

Den ordinarie undervisningen i Matematik A startar med en föreläsning måndagen den 26 augusti 2019, fortsätter sedan med ytterligare föreläsningar och räkneövningar samt avslutas med ett prov måndagen den 16 september, 2019. För mer information om lärandemomentet Matematik A, läs vidare och ta del av studiematerialet i länklistan.

för dig med redan goda kunskaper

För dig som har mycket goda förkunskaper finns i stället möjligheten att på egen hand inhämta kursinnehållet i Matematik A, för att sedan erbjudas att delta i ett särskilt anordnat prov torsdagen den 22 augusti kl. 08:00 – 09:45. Detta provtillfälle ersätter i sådana fall deltagandet i det diagnostiska provet. Anmälan till provet görs i samband med introduktionen den 19 – 20 augusti. Den som vid provet den 22 augusti erhåller godkänt betyg är befriad från ytterligare deltagande och prov i lärandemålet Matematik A.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer