Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

FAQ - Swedish Applicants

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som vi får angående behörighet, ansökan och antagning till våra kandidatprogram.

Hur och när ansöker jag?

Hur ansöker jag till Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram?
Ansökan görs via www.antagning.se men läs gärna mer på vår sida om hur antagningen går till.

När är sista ansökningsdatum för höstterminen 2021?
Ansökan öppnar 15 mars och sista ansökningsdatum till kandidatprogrammen är 15 april, 2021.

Har ni antagning till vårterminen?
Nej, vi har inte antagning till vårterminen utan endast till höstterminen.

Är jag behörig att söka?

För att vara behörig att söka till programmet krävs grundläggande behörighet. Vi gör inga undantag gällande detta. Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs när du söker via högskoleprovet, särskilda meriter och alternativt urval.

Gymnasieexamen 2014 och framåt

Utöver behörighet krävs dessutom lägst betyget C i:

  • Svenska 3 (Svenska som andraspråk 3 ger också behörighet)
  • Engelska 6
  • Matematik 3B eller 3C
  • Samhällskunskap 1B alternativt 1a1+1a2
  • Historia 1B alternativt 1a1+1a2

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.

Slutbetyg från gymnasiet

För dig med slutbetyg från gymnasiet (IG-MVG):

För att vara behörig att söka till programmet krävs grundläggande behörighet och dessutom betyget VG (Väl Godkänd) eller motsvarande i:

  • Svenska B
  • Engelska B
  • Matematik C
  • Samhällskunskap A
  • Historia A

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.

För dig med slutbetyg från gymnasieskolan enligt det gamla systemet men som inte har uppfyllt behörighetskravet Matematik D gäller:

Du blir behörig genom att läsa Matematik 3B eller 3C alternativt Matematik 4 med lägst betyget C. Observera att du bara behöver läsa en av dessa tre kurser för att bli behörig, inte alla.

Hur fungerar kvoter?

Vilka kvotgrupper kan man ansöka i?
Varje år antas minst 75 procent av ansökande via betyg, minst 5 procent via högskoleprovet och minst 5 procent via särskilda meriter och maximum 10 procent via alternativt urval.

Kan jag söka i flera kvotgrupper än en?
Du står alltid kvar i betygsgruppen, men du kan också söka inom Högskoleprovet och antingen särskilda meriter eller alternativt urval. Du kan alltså endast söka antingen inom alternativt urval eller särskilda meriter. Söker du inom bägge ansökningsgrupperna, blir du automatiskt obehörig i bägge. Kom ihåg att du automatiskt står kvar i betygsgruppen när du söker via alternativt urval eller särskilda meriter.

Vilka betyg krävs?

Vad var lägsta antagningspoäng till Retail Management höstterminen 2020?
Lägsta antagningspoäng bland de antagna till höstterminen 2020 var:

Direktgruppen: 19.11
Kompletteringsgruppen: 19.14
Högskoleprovsgruppen: 1.55

Observera att HHS inte tillämpar meritpoäng så maxpoäng är alltså 20,0.

Jag har en International Baccalaureate (IB) examen. Hur vet jag om jag uppfyller de särskilda behörighetskraven eller vad jag har för betyg enligt det svenska 20-poängssystemet?
Hos Universitets- och Högskolerådet (UHR) finns information om hur UHR (och HHS) bedömer behörighet för sökande som inte har betyg från ett svenskt gymnasium.

Jag har en utländsk examen som jag tror motsvarar Sveriges gymnasieexamen. Hur vet jag om jag uppfyller de särskilda behörighetskraven?
Hos Universitets- och Högskolerådet (UHR) finns information om hur man bedömer behörighet för sökande som inte har betyg från ett svenskt gymnasium. Vidare hittar du här också omräkningstabeller för betyg. Du kan också behöva få dina betyg översatta, kontakta UHR för mer information.

Hur fungerar meriter/annan behörighet?

Vad räknas som en särskild merit?
Som särskild merit räknas framstående prestationer inom teknik, idrott, humaniora, konstnärlig verksamhet, musik, ledarskap eller entreprenörskap. Den särskilda merit du söker på måste också vara genomförd parallellt med, eller i direkt anslutning till gymnasiestudier och utförd på mycket hög nivå. Mer detaljerad information finns på vår sida om särskilda meriter.

Jag studerar ekonomi och vill läsa resten av min utbildning på Handelshögskolan i Stockholm, går det?
Tyvärr går det inte att tillgodoräkna poäng från tidigare högskolestudier på Handelshögskolan i Stockholm. För att ta ut Ekonomie kandidatexamen på Handelshögskolan i Stockholm så måste du ha läst hela programmet här.

Jag har en civilingenjörsexamen, räknas det som en merit?

Nej, tidigare studier räknas inte som en merit.

Vilka särskilda meriter har tidigare elever blivit antagna på?
Vi lämnar inte ut uppgifter om tidigare antagna elever.

Behöver jag uppfylla behörighetskraven när jag söker på särskilda meriter eller alternativt urval?
Ja, även om du söker på särskilda meriter eller alternativt urval måste du uppfylla behörighetskraven.

Jag tror inte att jag har tillräckligt högt betyg, kan jag söka på reell kompetens och bifoga arbetsprover och liknande?
Nej, reell kompetens är enbart en behörighetsbedömning och höjer inte ditt meritvärde vid urval. Du kan läsa mer om reell kompetens på www.antagning.se.

Vad händer efter antagning?

När får jag besked om jag blivit antagen till kandidatprogrammet?
Det första antagningsbeskedet, efter urval 1, kommer i början av juli, besked nummer två i slutet av juli.

Jag har blivit antagen, vad händer nu?
Vad roligt! Men glöm inte att det är viktigt att du tackar ja till din plats före sista svarsdagen.

Jag har blivit antagen men kan inte närvara vid inskrivningen. Kan jag skicka ett ombud?
Nej, du måste själv i egen person närvara vid inskrivningen, annars förlorar du din plats.

Allmänna frågor?

Hur många söker till kandidatprogrammet i Retail Management varje år och hur många antar ni?
2020 hade kandidatprogrammet i Retail Management 1307 sökande, varav 59 antogs.

Vilken examen får man efter att ha gått Retail Managementprogrammet?
Som student på våra ekonomie kandidatprogram avlägger du en Ekonomie Kandidatexamen, vilket på engelska motsvarar en Bachelor of Science (BSc) in Retail Management.

Kan man läsa fristående kurser vid Handelshögskolan i Stockholm?
Nej, vi erbjuder inga fristående kurser.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer