Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via utländska betyg

Har du gymnasiebetyg från en skola utanför Sverige?

Bedömning av utländska meriter görs av Antagningsservice hos UHR (Universitets- och Högskolerådet). Dessa frågor hanteras därför inte av oss på Handelshögskolan. Du hittar all information du behöver i deras bedömningshandbok.

Om du ansöker med betyg från ett IB-program, se mer information här.

Tänk på att det kan dröja att få dina utländska betyg bedömda, så var ute i god tid! När du har fått dina betyg bedömna av UHR så är det ditt ansvar att kontrollera att dina meriter uppfyller våra behörighetskrav.

Dubbelkolla att dina utländska betyg kommer in i systemet i tid så att du kan söka.
Jonathan Roos
Student

Läste gymnasiet i: Kina. Studerade International Baccalaureate (IB) programmet.

Studerar nu: Business and Economics (med inriktning i Finans och Management)

Vilka svårigheter upplevde du när du sökte till Handelshögskolan? 
De svårigheter jag upplevde var att få konkreta svar angående hur mina betyg och kurser skulle hanteras i det svenska skolsystemet. Det var krångligt att få ett ordentligt svar angående vilka kurser jag behövde från IB programmet för att ha behörighet till Handelshögskolan i Stockholm. Det var ofta som jag blev hänvisad till andra personer som hänvisade mig vidare ytterligare då ingen riktigt kunde ge ett slutgiltigt svar som skulle gälla. 

Tips till dig som söker
Dubbelkolla att dina utländska betyg kommer in i systemet i tid så att du kan söka.

Ta tidigt kontakt med någon som kan förklara för dig hur du ska gå tillväga för att få dina utländska betyg tillgodoräknade.
Amalia Bard Bringéus
Student

Läste gymnasiet i: Österrike

Studerar nu: BSc in Business and Economics

Vilka svårigheter upplevde du när du sökte till Handelshögskolan?
Eftersom jag aldrig läste svenska i skolan var jag tvungen att ta Tisus-provet för att bevisa mina svenskakunskaper, men det räknades dock som att jag hade läst upp mina betyg och därav hamnade jag i den gruppen när jag ansökte till Handels. Jag hamnade dessutom på reservlistan. Jag ansåg att det här systemet var orättvist då det fanns begränsade möjligheter att plugga svenska vid sidan om och det blev mitt enda alternativ att ta Tisus-provet, ett prov jag inte gjorde för att förbättra mina betyg – utan för att överhuvudtaget få ett betyg i svenska.

Tips till dig som söker
Informera dig tidigt om möjligheter att läsa svenska eller hur du ska bevisa dina svenskakunskaper, om du inte har läst svenska i skolan. Detta så att du kan väga för- och nackdelar av de olika alternativen mot varandra. Ta tidigt kontakt med någon som kan förklara för dig hur du ska gå till väga för att få dina utländska betyg tillgodoräknade. Det är alltid enklare att lösa missförstånd och problem om du är ute i god tid, men som vi säger på handels, allt brukar lösa sig. :)

Många internationella skolor/elever är inte medvetna om att Handels har tre språk som antagningskrav för sin ekonomiutbildning.
Oscar Krumlinde
Student

Läste gymnasiet i (land):
International Baccalaureate (IB) i Storbritannien
 
Studerar nu (vilket program):
BSc in Business & Economics

Vilka svårigheter upplevde du när du sökte till Handelshögskolan?
Många internationella skolor/elever är inte medvetna om att Handels har tre språk som antagningskrav för sin ekonomiutbildning. Eftersom IB-programmet består av få men väldigt inriktade kurser avråder många skolar sina elever från att läsa mer än två språk. Det blir självklart en krock när olika skolsystem ska bedömas utifrån den svenska gymnasiemodellen. 
Så jag passade på att läsa Moderna Språk 3 under mitt sabbatsår, vilket i sig var rätt smidigt. Det var däremot oklart hur mina IB betyg eventuellt kunde påverkades av en ”komplettering”. Jag pratade med individer på Handels och UHR som alla sa olika saker, vilket gjorde det lite rörigt. Men Handels jobbar aktivt med att förenkla och förtydliga processen för oss med en utländsk examen.

Tips till dig som söker
Titta noga på Handels antagningskrav eftersom andra länders ekonomiutbildningar ofta har betydligt högre mattekrav samtidigt som de inte efterfrågar flera olika ämnen på en låg ”grundnivå”. Ha detta i åtanke men låt det inte helt styra ditt val av IB ämnen, det hade iallafall inte jag gjort. Eftersom IB på flera sätt liknar universitets studier bör en ambitiös IB-elev trivas med sina studier på Handels och kanske till och med uppleva ett visst försprång gentemot andra handelselever.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer