Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via särskilda meriter

Varje höst antas minst 5 % av de sökande med hjälp av särskilda meriter. Syftet är att få en breddad studentgrupp och att erbjuda fler möjligheter till antagning än bara via betyg och högskoleprov. Observera: du kan endast söka antingen inom alternativt urval eller särskilda meriter. Söker du inom bägge ansöknings-grupperna, blir du automatiskt obehörig i bägge. Kom ihåg att du automatiskt står kvar i betygsgruppen när du söker via alternativt urval eller särskilda meriter.

TILL DIG SOM ÖVERVÄGER ATT SÖKA PÅ KVOTEN SÄRSKILDA MERITER

Vi är mycket glada över att kunna ta in studenter på den här kvoten, och många av våra bästa studenter har kommit in via särskilda meriter. Alla som kommer in på särskilda meriter har gjort framstående prestationer inom teknik, humaniora, konstnärlig verksamhet, musik, entreprenörskap, ledarskap eller idrott. De som kommer in på den här kvoten är vana att satsa hårt och att prioritera, och det är kompetenser som kommer att vara värdefulla även under högskoletiden och i arbetslivet.

Många av dem som kommer in på särskilda meriter väljer när de börjar på Handels att sätta sin musik, entreprenörskap, idrott, o.s.v. på sparlåga och istället prioritera studier och kårliv under de här åren. Andra vill gärna fortsätta full fart med både ”meriten” och skolan. Det finns de studenter som klarar att kombinera studierna med omfattande externa åtaganden. Om detta är möjligt, beror på flera saker, inte minst hur mycket och på vilket sätt det externa åtagandet tar tid. Att driva ett litet eget företag kanske kan fungera att göra på kvällar och helger, medan elitidrottande kanske kräver träning på dagtid, som då krockar med föreläsningar, seminarier och grupparbeten. En kandidatutbildning på Handelshögskolan är intensiv med mycket bunden och obligatorisk undervisning.

Erfarenhetsmässigt vet vi, att när studierna inte går så som man tänkt sig, är den vanligaste anledningen att man tagit på sig alltför mycket.  Om du innan ansökan vill resonera om dina planer, veta mer om vilka krav på studietakt som gäller under första året, o.s.v. så är du mycket välkommen att kontakta oss på: bsc.admissions@hhs.se eller via telefon 08-736 90 00.

MER INFORMATION

Som särskild merit räknas framstående prestationer inom teknik, idrott, humaniora, konstnärlig verksamhet, musik, ledarskap eller entreprenörskap. Den särskilda merit du söker på måste också vara genomförd parallellt med, eller i direkt anslutning till gymnasiestudier och utförd på mycket hög nivå. Dina meriter ska ha tagit tid från dina gymnasiestudier, men du har trots detta lyckats uppnå ett gott studieresultat. 

Om du till exempel söker på idrottsmeriter bör du ha idrottat och tävlat på elitnivå. Är det en merit inom humaniora kan det istället vara att du författat och publicerat artiklar. Inom entreprenörskap har du kanske startat ett på något vis framstående företag eller arrangerat större evenemang, och när det gäller musik kan det handla om skivsläpp, turnéer, uppträdanden eller liknande. 

Utöver dina särskilda meriter måste du naturligtvis uppfylla samtliga behörighetskrav och dessutom ha ett jämförelsetal på lägst 17,0.

HUR ANSÖKER JAG?

Ansökan sker via Antagning.se, enligt instruktioner där, senast den 15 april 2021.

  1. Ansökan öppnar den 15 mars 2021
  2. Sök till oss via antagning.se senast den 15 april 2021, enligt de instruktioner som ges där. Du skall ange att du ansöker via Särskilda Meriter. Vi följer alla ansökningsdatum enligt tidslinjen hos antagning.se. Du skall ladda upp alla dokument på din profil på Antagning.se

Din ansökan skall innehålla:

  • Ansökningsblankett

  • Ett kortfattat brev (max en A4-sida) där du beskriver dina meriter samt en kort beskrivning av dig själv. Ha i åtanke att underlaget du skickar in är det som Antagningsnämnden baserar sitt beslut på, så det är viktigt att du är tydlig och konkret.

  • Verifierat intyg på dina meriter, utfärdat av till exempel den organisation / förening / klubb / skola som meriten är uppnådd inom. Alternativt kan detta vara också en lärare, tränare, handledare eller liknande. Ort, datum, kontaktuppgifter, organisation/företag, titel och signatur måste framgå. Intyget måste också innehålla ditt namn och personnummer. Denna person kan också vara referensperson. 

  • Minst en referens, som måste vara en oberoende person, alltså ej familj eller vän.

BETYGSKOMPLETTERINGAR

Om du har betygskompletteringar som utfärdats efter den 15 april måste du se till att de både är antagning.se och Handelshögskolan tillhanda senast 18 juni. Det gäller även om din gymnasieskola är med i den nationella betygsdatabasen. Observera att intyg och övrig dokumentation som rör de särskilda meriterna inte kan skickas in senare än den 15 april.

Har du en IB- eller EB-examen, kontakta din studievägledare eller UHR för mer information.

HUR SER MINA CHANSER UT?

Antagningsenheten kan tyvärr aldrig ge en förhandsprognos över hur dina chanser att bli antagen ser ut. Delvis skiljer sig ansökningarna från år till år och det går helt enkelt inte att förutse från vårt håll eller påverka från ansökandens håll när urvalsprocessen väl är påbörjad.

FRÅGOR?

Har du frågor om särskilda meriter? Läs gärna vår sida med svar på de vanligaste frågorna om behörighet, ansökan och antagning. Om du inte hittar ditt svar där så kontakta oss gärna: 08-736 90 00.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer