Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Antagningsstatistik för betyg

Här hittar du antagningsstatistiken för kandidatprogrammet i Retail Management mellan 2016 och 2020.

Antagningsstatistiken är ofta ett stort intresse när det är dags att ansöka. Observera att det inte går att förutse statistik på kommande antagningsomgång eftersom det varierar. Här kan du se hur antagningssiffrorna har varierat genom åren. Betyget gäller för den sista antagna studenten i kvotgruppen.

  2020 2019 2018 2017 2016
BI (lägsta slutbetyg) 19.11 18.9 18.75 18.85 19.23
BIEX - nya betygssystemet* (lägsta slutbetyg) N/A** N/A** N/A** N/A** 19.06
BII - kompletteringskvoten* (lägsta slutbetyg) 19.14 19.05 19.17 19.11 19.45
HP - Högskoleprovet* (lägsta poäng) 1.55 1.6 1.7 1.7 1.8
Totalt antal ansökande 1588 1041 1134 1529 2283
 
* Jämförelsetal för den sist antagna studenten (max 20.0)
** Urvalsgruppen BIEX har upphört under vårterminen 2017 och ingår nu i kvotgruppen BI.

 

Observera att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter.

BI: Här ingår du som söker på ditt betyg från gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning, och som inte har behövt läsa in någon kurs för att bli behörig.

BII: Här ingår du som har läst in enstaka eller flera kurser på komvux efter att du fick ditt slut- eller avgångsbetyg. Även du som har gått ett basår eller läst på folkhögskola för att få särskild behörighet, ingår här.

BIEX: Du som har eller kommer att få en gymnasieexamen deltar i en egen urvalsgrupp med start sommarterminen 2014. Urvalsgruppen upphör efter antagningen till vårterminen 2017, därefter ingår du i kvotgruppen BI. 

HP: Du som har ett högskoleprovsresultat ingår i den här kvoten.

Vill du veta mer om urvalsgrupper hittar du informationen här.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer