Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via betyg eller högskoleprovet

Ansöker du via betyg, så måste du också möta samtliga behörighetskrav. Ansöker du via högskoleprovet måste du möta samtliga behörighetskrav och även ha ett lägsta jämförelsetal på 17.0 (33 om du är IB-student).