Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kandidatprogrammet i Retail Management

Kandidatprogrammet i Retail Management är en unik utbildning inom business och ekonomi med starkt fokus på retail (detaljhandel). Programmet är tätt knutet till retailbranschen och lägger grunden till en framgångsrik karriär inom företag och organisationer som riktar sig till konsumenter. Genom hela programmet jobbar du tillsammans med retailföretag. Programmet är på 3 år (180 HP) och ger en ekonomie kandidatexamen i Retail Management.Mycket goda jobbmöjligheter i en spännande bransch
Handelshögskolan i Stockholm är högst rankad av alla ekonomihögskolor i Norden. En kandidatexamen i ekonomi från oss gör dig väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Du får också behörighet att studera vidare på masternivå. 

Förutom att undervisningen håller väldigt hög klass får du också massor av tillfällen att nätverka med arbetsgivare. Det kan till exempel vara något av våra 100 partnerföretag. Omkring 95 % av kandidatstudenterna har jobb tre månader efter examen och de allra flesta accepterar ett jobberbjudande före examen.

Vi erbjuder också karriärcoachning, CV-skola, träning inför jobbintervjuer och mängder av jobbannonser och praktikplatser bara för dig som Handelsstudent. Läs mer här.

Dina kunskaper kommer vara mycket eftertraktade bland alla företag och organisationer som riktar sig till konsumenter, som exempelvis mode-, elektronik- och matvarumärken. Valmöjligheterna är många.

Några vanliga titlar i retailbranschen är:

  • Entreprenör 
  • VD
  • Marknadschef
  • Brand Manager / Category Manager
  • E-commerce Manager
  • Sustainability Manager / CSR Manager
  • Consumer Insight Analyst
  • Supply Chain Manager
  • Försäljningschef / Key Account Manager

Lär känna några av våra tidigare Retail Management-studenter här.

Programmets upplägg
Programmet består av obligatoriska kurser som är skräddarsydda för att ge dig en bra blandning av retailspecifik kunskap och generell kunskap inom traditionella ämnen som ekonomi, management och marknadsföring. Undervisningen hör nära ihop med den branschledande forskningen på Center for Retailing

Genom Applied Retail Track jobbar du alla tre åren tillsammans med retailföretag i så kallade retailklubbar. Varje klubb består av 15–20 studenter samt företagsrepresentanter och lärare. Ni jobbar tillsammans med verkliga utmaningar och mycket fokus läggs på hållbarhetsfrågor. I Applied Retail Track ingår workshops, företagsbesök, gästföresläsningar, företagsprojekt och karriärsplanering med företagen. På bilden nedan ser du de företag och organisationer du kan välja mellan (du väljer 2 under programmets gång):


Genom Antonia Ax:son Johnson Tutorial Program utvecklar du dina ledaregenskaper.

För dig som är extra intresserad av entreprenörskap finns också SSE Business Lab.

Under ditt sista år skriver du din kandidatuppsats, ett större företagsprojekt och har möjlighet att göra en utbytestermin utomlands på ett av våra över 80 partneruniversitet.

Se hela programstrukturen och kurser i detalj här.

Vem är studenten?

Du är mer intresserad av business och marknadsföring än renodlad ekonomi och finans. Du är också intresserad av till exempel hållbarhetsfrågor och digitalisering. 

Du uppskattar att programmet är litet med 60 studenter per år. Du tycker också om den nära och individuella kontakten det ger med forskare och lärare.
Du tycker också det är är en stor fördel att få jobba nära retailföretag genom hela programmets gång och till exempel få individuell karriärsplanering.

/Fredrik Lange, Programchef

Internationell studiemiljö
Hela programmet är på engelska och du studerar tillsammans med både svenska och internationella studenter. Många studenter tycker det är båda roligt och utvecklande. Att ha studerat på engelska är dessutom ofta en fördel på arbetsmarknaden.

Aktivt studentliv
Handels ligger mitt i centrala Stockholm och är en liten högskola med cirka 2 000 studenter. Här är det lätt att skaffa vänner för livet. Det finns också en stark kultur bland studenterna att hjälpa och stötta varandra. Studentföreningen SASSE är en av Nordens mest aktiva studentkårer. De anordnar den oförglömliga introveckan samt många andra aktiviteter och fester. De arrangerar också gästföreläsningar och Handelsdagarna där du kan träffa framtida arbetsgivare. Du kan själv engagera dig i vad just du är intresserad av. Några exempel är:

• 12 sporter
• Art Division och Literary Agenda
• Music Society och kören Fridmans Apostlar
• SASSE Equality Group
• SASSE Sustainability Group
• SSE Students for Climate Action

Ladda ner broschyr från SASSE här.