Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Tidsplan för alternativt urval

Handelshögskolan skickar inte några besked per post utan använder den e-postadress du angivit när du skapat användarkonto på antagning.se.

15 mars 2018
Ansökan öppnar på antagning.se

16 april 2018
Sista ansökningsdag

3 maj 2018
Kallelser till test skickas via e-post. Observera att alla sökande får besked oavsett om det gått vidare eller inte.

Kontakta omedelbart Antagningen om du inte fått besked från oss senast detta datum.

13 maj 2018
Analystisk test på engelska i Handelshögskolans lokaler (Sveavägen 65, 113 83 Stockholm)

15 maj 2018 (preliminärt datum)
Kallelse till intervju skickas via e-post. Du måste svara på kallelsen inom en angiven tid, annars går erbjudandet till annan sökande. Observera att alla sökande får besked oavsett om det gått vidare eller inte. Kontakta omedelbart om du inte fått besked från oss senast detta datum.

Vecka 22-23 (preliminärt / löpande schema)
Intervjuer. Observera att du endast erbjuds en tid för intervju och platsen erbjuds en annan sökande om du tackar nej till erbjuden tid.

Vecka 28
12 juli – Du kan se ditt meritvärde på ditt användarkonto på antagning.se strax innan urval. Besked om urvalsresultatet meddelas i antagningsbeskedet från antagning.se.
Du måste tacka ja inom utsatt tid för att få behålla platsen om du antagits eller reservplacerats.

27 Juli 2018:
sista svarsdag

2 augusti 2018:
Antagningsbesked II skickas från antagning.se

Vänligen notera att vi inte kommer att skicka ut antagningsbesked direkt från Handelshögskolan i Stockholm.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer