Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Global Challenges studentprojekt 2019

Genom utbildningsspåret Global Challenges har studenterna fått fördjupad insikt i globala miljömässiga och sociala utmaningar. Allt för att kunna påverka och göra skillnad genom t.ex. entreprenörskap och innovation i sina roller som framtida beslutsfattare. I den sista kursen EXPRESSING har de skapat egna projekt; vart och ett knutet till FN's hållbarhets mål.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer