Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Global Challenges studentprojekt 2018

Genom utbildningsspåret Global Challenges har studenterna fått fördjupad insikt i globala miljömässiga och sociala utmaningar. Allt för att kunna påverka och göra skillnad genom t.ex. entreprenörskap och innovation i sina roller som framtida beslutsfattare. I den sista kursen EXPRESSING har de skapat egna projekt; vart och ett knutet till FN's hållbarhets mål.

The Global Challenges educational track has given students insight into global environmental and social challenges. The overriding objective has been to for them to have an impact and make a difference through enterprise and innovation in their future roles as decision makers. On the final course, EXPRESSING, they have designed their own projects - each of them linked to the UN’s sustainability goals.

Här finner du gruppernas posters och sammanställningar av sina projekt. 

3:3 Quantifying the cost of disease A

4:2 Plastic bags, a case for sustainbility?

8:2 Flexit, ”The future of interactive edustaffing”

9:3 Mindfulness in Business

11:1 Analys av politikens och forskningens lösningar på de globala hållbarhetsmålen

12:2 Persona Progress

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer