Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE Sisters

SSE Sisters är ett nätverk och mentorskapsprogram för kvinnor med målsättningen att stärka och inspirera varandra till att bli den bästa versionen av sig själv.

SSE Sisters formades med målsättningen att skapa ett forum för unga kvinnor där de kan utbyta tankar och idéer med varandra.

Hur går det till?

Mentorskapsprogrammet pågår under ett år. I januari startar programmet med en gemensam kick-off för mentorer och adepter. Därefter förväntas mentorsparen träffas vid åtminstone ett tillfälle per månad under det kommande året. Programmet avslutas med en gemensam middag i december. Information om gemensamma aktiviteter under året samt exakta datum ges inför programstarten.

Hur blir du mentor?

Du som är intresserad av att bli mentor ansöker till programmet.

Kravet för att bli mentor är att du studerar på någon av Handelshögskolans program samt att du kommer att vara tillgänglig under det kommande läsåret. Du bör även veta med dig att du har möjlighet att träffa din adept vid åtminstone ett tillfälle per månad.

Förutom detta är det enda kravet att du brinner för att utvecklas tillsammans med andra, och är villig att bidra med dina tankar och idéer till en annan ung kvinna.

Vilka är adepterna?

Adepterna är unga kvinnor på gymnasiet som nominerats till programmet av en ansvarig person på respektive skola inom samarbetet. 

Skolorna väljer, utefter ett antal kriterier, ut adepter som är motiverade att lära sig mer om hur man kan leda sig själv till att uppnå sina personliga mål i livet.

 

Kontakt

Detta är ett initiativ av studenten Anna Edding Heijde vid Handelshögskolan i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan.

Simone Westergård
simone.westergard@hhs.se
072 239 44 56

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer