Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

RAMP - Rapid Acceleration Management Program

Integrationsprojekt ökade mångfalden inom svenskt näringsliv.

Under 2016 lanserade Handelshögskolan ett nytt utbildningsprogram med syfte att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Programmet erbjöd ett snabbspår in i det svenska samhället och riktade sig till akademiker som söker, eller redan beviljats, asyl i Sverige.

 

Handelshögskolan vill bidra till en positiv utveckling av flyktingsituationen. Vår specialitet är undervisning och forskning och där kan vi bidra på bästa sätt."
Maria Frithz Warg
ProjektledareDen här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer