Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan i Almedalen

Vi vill bidra med vårt unika perspektiv i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Därför är forskare från Handelshögskolan på plats i Almedalen.

Varför Almedalen?

För Handelshögskolan, med sin unika plats i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle, erbjuder Almedalen många möjligheter till ett utbyte av idéer och erfarenheter mellan dessa olika sfärer.

Nära kontakter med näringslivet har alltid varit en integrerad del av skolans verksamhet och ännu idag ligger Handelshögskolan i den internationella toppen vad gäller innovativa företagssamarbeten.

Detta har spelat en viktig roll i Handelshögskolans stärkande av svensk konkurrenskraft, ett uppdrag som även bygger på starka relationer till de organisationer, opinionsbildare och politiker som Almedalen samlat till sig.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer