Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Företagsrelationer

Handelshögskolans mål är att genom vetenskaplig forskning och utbildning stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi bygger därför viktiga relationer med företag för att förstå deras behov och utmaningar, så att vi kan fortsätta utbilda framtidens ledare.