Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Bli en del av vår framtid

Du är redan en del av vår historia, och nu hoppas vi att du vill bli en del av vår framtid. Det generösa stödet från våra alumner, från dig, gör det möjligt för oss att ge morgondagens ledare en utbildning i världsklass som förbereder dem för att möta morgondagens utmaningar med ett öppet och kritiskt sinne.

Klicka här för syntolkning av videon.

Mot bakgrund av den ökade spridningen av COVID-19 i Stockholm och de senaste rekommendationerna som utfärdats av den svenska regeringen har vi beslutat att flytta all utbildning till online- och distansutbildningskanaler från och med måndagen den 23 november, vilket ersätter den hybridlösning som vi tidigare har haft. Vi är fast beslutna att minska risken för smitta och ta det ansvar som vi alla har som medborgare

Vårt utbildningsuppdrag förbereder oss för framtiden

Med ditt stöd hjälper du oss i vårt uppdrag att erbjuda högkvalitativ utbildning och forskning som gynnar hela samhället. Vi tror att en framgångsrik beslutsfattare i framtiden kommer att närma sig världen med självsäkerhet och entusiasm och, som filosofen Ingemar Hedenius sa, "är fri och levande i förhållande till det okända." Vi har tagit fasta på order fri när vi formulerade vårt utbildningsuppdrag, som vi på engelska förkortar FREE. Det står för: Fakta- och vetenskapsbaserad, Reflekterande och självmedveten, Empatisk och kulturellt känslig samt Entreprenöriell och ansvarstagande.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer