Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Rebecca lucander

Ansvarig Kommunikationsutskottet

Rebecca Lucander är People and Culture Consultant på Scandinavian Airlines. Hon skrevs in på Handels 2005 och efter examen drev hon Stiftelsen AllBright, vilken arbetar för att öka andelen kvinnliga chefer i näringslivet. Hon lämnade VD-posten 2013 men forsätter arbeta för ett mer diversifierat näringsliv genom att sitta kvar i stiftelsens styrelse.

Målet att gå på Handels formulerades i 4-årsåldern då mostern Renée Lucander kom hem och berättade om skolan.
– För mig har det sedan dess varit ett mål att gå på Handels. Det låg något magiskt över Handels, men jag hade ingen tydligare bild av det än att jag skulle gå med portfölj och kostym. Idag har jag ingetdera, men är oerhört glad att jag följde magkänslan och lyssnade på barnet inom mig.

Under sin tid på skolan så engagerade hon sig mycket i kåren och var bland annat stormamma, ordförande för Sociala Utskottet och ansvarig för kårens del av Handelshögskolans hundraårsjubileum.

Det jag var absolut mest imponerad över under min tid i kåren var alla fantastiska människor som jag fick äran att leda och arbeta med. Ingen uppgift var för svår och inget mål oöverstigligt, inte ens när vi skulle börja dra in spons för hundraårsjubileet under början av 2008 var utmaningen för stor för vårt team. Det kan jag sakna i min vardag. Handelsstudentens kvicktänkthet, förmåga att lösa problem självständigt och outtröttliga driv."
Rebecca Lucander

Rebecca blev invald i SSE Alumni Club 2013 och hennes fokusområde har varit extern kommunikation, där hon ansvarat för att ta fram den nya hemsidan.

Varför ville du vara med i SSE Alumni Club's styrelse?
– För mig handlar det om gemenskap. En möjlighet att fortsätta vara en del av allt det roliga som jag upplevde som student på Handels, fast utan tentaångest, studielån och vara tvungen att städa puben. SSE Alumni Club är som en förlängning av kåren, den ger mig möjlighet att ta del av spännande föreläsningar men också träffa nya och gamla bekantskaper från Handelstiden.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer