Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

anna stenberg

Ledamot

Vad är ditt bästa minne från Handelstiden?
Alla fantastiska fester och upptåg som förgyllde tentaperioder och sena pluggnätter. Euforin som infann sig varje gång en kurs var avklarad och det var dags att fira är ett starkt och härligt minne.

Varför är du med i SSE Alumni Club styrelse?
För att kunna ge något tillbaka till Handels som gett mig så fantastiskt mycket genom åren både kunskapsmässigt och socialt. Jag vill vara med och bidra med mitt nätverk och mina kontaktytor för att bidra till ett bra innehåll i de initiativ och aktiviteter som SSE Alumni Club anordnar. Jag ser även fram emot att stärka kommunikationen till en bredare målgrupp så att SSE Alumni Club kan nå ut till fler nätverksarenor bland tidigare Handelselever.

Vad gör du nu och har gjort sedan din tid på Handels?
Efter min tid på Handels gick jag till Stenbecksgruppen och blev Luma på MTG. Sen hade jag åtta roliga och utvecklande år inom koncernen där jag bland annat var Operativ Chef för MTG Radio i fyra år och VD för MTG Radio i Baltikum. När jag sen blev HR-direktör för MTG så insåg jag att det saknades ett chefsrekryteringsföretag på marknaden som lyfte fram de kvinnliga talangerna och ledarna i rekyteringsprocesserna på ett effektivt sätt så jag startade då WES (Women Executive Search) för tre år sedan. WES är ett inkluderande headhuntingbolag som säkerställer att de bästa kvinnliga kandidaterna inkluderas i varje rekryteringsuppdrag för att ge näringslivet bättre tillgång till 100% av kompetensbasen på marknaden. WES rekryterar till både ledningar och styrelser och har idag rekryteringsteam i Sverige, UK, Tyskland och Norge.

Varför ska man vara med i SSE Alumni Club?
Det fantastiska med SSE Alumni Club är det spännande nätverk som öppnas upp mellan generationer, årskullar, nationer och branscher. SSE Alumni Club's medlemmar finns representerade i hela näringslivet och organisationsvärlden och det i sin tur skapar möjligheter till såväl affärsmöjligheter som mentorskap, inspirationskällor och spännande kontakter.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer