Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE Alumni Club

SSE Alumni Club (formellt namn Kamratföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm) bildades 1982 för att tillvarata gemensamma intressen bland utexaminerade vid Handelshögskolan. Föreningen har genom åren erbjudit en stor variation av aktiviteter 8-10 gånger per år med syfte att föra alumnerna närmare varandra.

Från och med juni 2019 övertar Handelshögskolans alumnavdelning ansvaret för genomförande av alumnaktiviteter i Stockholm.

Handelshögskolan har de senaste åren utökat sin alumnverksamhet och erbjuder idag bland annat Homecoming, återträffar, internationella alumnevenemang samt ett månatligt nyhetsbrev.  Skolan kommer framöver att öka antalet arrangemang i Stockholm med målet att utbudet och variationen ska vara minst lika bra som när SSE Alumni Club ansvarade för detta. SSE Alumni Club (Kamratföreningen) har enhälligt beslutat om att möjliggöra denna förändring vid två årsmöten, senast 19 juni 2019.

SSE Alumni Club (Kamratföreningen) kommer att finnas kvar som förening men verka under nya tilläggsstadgar. Dessa innebär att en styrelse om 3-5 personer ansvarar för förvaltningen av det kvarvarande kapitalet och är tillgängliga som rådgivare för Handelshögskolan avseende alumnverksamheten. Årsmöten kommer att avhållas där huvudpunkterna blir val av styrelse och beslut om utbetalning av medel till Handelshögskolan för att stimulera aktiviteter för alumner.

Medlemmar är de fysiska personer som var inskrivna som medlemmar per 19 juni 2019. Inga nya medlemmar antas.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer