Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Jämlikhet och mångfald

På Handelshögskolan arbetar vi aktivt med jämlikhet och mångfald.

Vårt mål är att studenter och anställda känner sig uppmuntrade och välkomna att studera eller arbeta på HHS oavsett kön, etnicitet, könsidentitet eller könsuttryck, social bakgrund, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder, eller religion eller annan trosuppfattning.

HHS arbetar strategiskt med jämlikhet, mångfald och likabehandling i enlighet med diskrimineringslagen och våra policyer och handlingsplaner. Rektorn är ytterst ansvarig för att ett målstyrt jämlikhets- och mångfaldsarbete genomförs på HHS. Dessutom har alla avdelningschefer ett särskilt ansvar för att integrera jämlikhet och mångfald i sina egna verksamhetsområden.

Skriv gärna till Karol Vieker om du har frågor eller kommentarer om jämlikhet och mångfald på HHS. 

Stöd för studenter med funktionsnedsättningar

Handelshögskolan erbjuder olika pedagogiska stödformer för studenter med varaktiga funktionsnedsättningar. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För mer information, vänligen kontakta Samordnaren för studenter med funktionsnedsättningar vid Academic Support and Records.

SSE Guidelines for Support to Students with Disabilities.pdf

Normkritik som förändringsverktyg

Jämlikhets- och mångfaldsarbetet på Handelshögskolan drivs från ett normkritiskt perspektiv. Det betyder att fokuset ligger på normer och maktstrukturer istället för på det som upplevs som “annorlunda”. Normkritik innebär att:

  • Synliggöra normer och maktstrukturer
  • Granska deras konsekvenser
  • Visa vem som vinner/förlorar på att följa/bryta mot dem
  • Få insikt i hur individuella handlingar bidrar till inkludering/exkludering.

Läs mer om normkritik.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer