Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE Business Lab beviljas inkubatorsexcellens av Vinnova

Under våren har 32 av Sveriges inkubatorer utvärderats av Vinnova, statens innovationsmyndighet, för det nationella inkubatorsprogrammet. SSE Business Lab har för första gången beviljats kvalitetsstämpeln inkubatorsexcellens och får finansiering för att stärka stödet till nystartade företag med internationell tillväxtpotential.

Det nationella inkubatorprogrammet hos Vinnova syftar till att finansiera affärsutvecklingsstöd till nya, kunskapsintensiva företag med internationell potential som bidrar till att förverkliga målen i Agenda 2030. Finansiering beviljas endast till så kallade excellensinkubatorer som kan visa på ett excellent tillvägagångssätt och resultat för förberedande utvecklingsprocesser såväl som för inkubationsprocesser.

– Flera inkubatorer har de senaste åren ytterligare professionaliserat sitt stöd till företag och därför utökar vi nu antalet inkubatorer i programmet. För första gången har vi en inkubator som fokuserar på kulturella näringar samtidigt som vi ser nya typer av inkubatorbolag som exempelvis drivs av social innovation. Det är också glädjande att jämställdhet och hållbarhet blivit prioriterade utvecklingsområden för inkubatorerna, säger Carl Naumburg, som leder Vinnovas inkubatorprogram, i ett pressmeddelande.

En av fem nytillkomna inkubatorer

SSE Business Lab är en av fem inkubatorer som beviljas inkubatorexcellens för första gången, tillsammans med Science Park Gotland, Brewhouse Göteborg, Movexum AB i Gävle och Stiftelsen Dalarna Science Park i Borlänge.

– Vi är väldigt stolta över den starka tillväxt SSE Business Lab har gjort de senaste åren. Det är en fantastisk känsla att få erkännande för vårt arbete med att professionalisera erbjudandet mot våra bolag, och att vi skapar värde både under och efter programmets gång, säger Julia Delin, vd för SSE Business Lab.

Som excellensinkubator blir SSE Business Lab beviljat 2,4 miljoner kronor över 2,5 år med start i juli 2020. Den ytterligare finansieringen är en del av den strategiska riktning för 2019­–2024, som omfattar en stark tillväxtambition.

– Idag stöttar vi cirka 20 team per år i våra processer för verksamhetsutveckling. Målet för 2024 är att stötta 55 team per år med en bibehålld kvalitet, något som kräver ett starkare stöd finansiellt, säger Julia Delin, vd på SSE Business Lab.

Stora delar av det beviljade beloppet kommer att finansiera tjänster som bidrar till starkare tillväxt för företag i inkubatorsprogrammet samt komplettera det idag existerande expertnätverket med ytterligare kompetens.

För mer information, kontakta:

Julia Delin

Email: julia.delin@hhs.se

Tel: 073–724 94 12

Om SSE Business Lab

SSE Business Lab är en inkubator och icke-vinstdrivande organisation som riktar sig till nystartade företag vid Handelshögskolan i Stockholm. Här får studenter, alumner, forskare och anställda vid Handelshögskolan hjälp med att utveckla sin verksamhet genom coachning och rådgivning inom exempelvis marknadsföring, försäljning och affärsjuridik.

Om Vinnova

För mer information om Vinnova, se www.vinnova.se.

SSE