Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nordens nöjdaste ekonomstudenter finns på Handelshögskolan

Handelshögskolan i Stockholm toppar listan som rankar de nöjdaste ekonomstudenterna i Norden när Universum för första gången publicerar FöretagsBarometern på nordisk nivå.

I undersökningen fick närmare 57 000 studenter i Norden chansen att betygsätta sitt universitet eller högskola. Handelshögskolan i Stockholm kom på första plats i samtliga tre kategorier; nöjdaste studenter, bäst karriärtjänster och bäst fokus på anställningsbarhet.

- Vi är väldigt glada och stolta över de här fina placeringarna. De är ett resultat av den tydliga vision och strategi som styr vårt utvecklingsarbete. Vi arbetar hårt för att ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar, inte bara akademiskt utan också genom att hjälpa dem reflektera, utveckla självkännedom och andra mjuka färdigheter som är nödvändiga för att lyckas i framtidens arbetsliv, säger Cecilia Frietsch, Head of Career Management and Personal Development, Handelshögskolan i Stockholm.

Varje år gör Universum undersökningen FöretagsBarometern där studenterna får säga sitt om hur nöjda de är med sitt universitet. I år är dock första året som Universum avslöjar resultatet av de 5 högst rankade universiteten i Sverige, Norge, Danmark och Finland i dessa kategorier.

Nedan visas listan över de fem högst rankade universiteten/högskolorna i Norden som har de nöjdast ekonomstudenterna.

Rank Nöjdast Studenter Rank Bäst Karriärtjänster Rank Bäst anställningsbarhetsfokus
1 Stockholm School of Economics 1 Stockholm School of Economics 1 Stockholm School of Economics
2 Hanken School of Economics Helsinki 2 Aalto University 2 Norweigan School of Business
3 University of Copenhagen 3 Hanken School of Economics Helsinki 3 Copenhagen Business School
4 Linköping University 4 BI Norweigan Business School Oslo 4 Aalto University
5 Hanken School of Economics Vasa 5 Haaga-Helia University of Applied Science 5 TAMK – Tampere University of Applied Science

 

För mer information kontakta:

Cecilia Frietsch, Head of Career Management and Personal Development
Handelshögskolan i Stockholm
Cecilia.Frietsch@hhs.se
+46-8-736 9328

 

SSE