Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Anna Kinberg Batra knyts till Handelshögskolan i Stockholm

Anna Kinberg Batra, före detta partiledare för Moderaterna, kommer från och med den 1 mars att vara knuten till Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon ska tillsammans med centrets forskare och samarbetspartners utforska villkoren för ledarskap i turbulenta tider, både inom näringsliv och offentlig sektor, och bistå med erfarenheter och kunskap i Handelshögskolans olika utbildningsprogram.

Anna Kinberg Batra var Moderaternas partiledare under åren 2015–2017 och var då den första kvinnan på posten. Hon har även varit gruppledare i riksdagen, första moderata ordföranden i finansutskottet samt ordförande för riksdagens EU-nämnd. Anna Kinberg Batra har examen från Handelshögskolan i Stockholm och har utöver sina erfarenheter inom politiken arbetat med uppstarten av två rekryteringsföretag, drivit eget företag med uppdrag åt bl.a. Handelshögskolans Business Lab, skrivit en bok om Indien och varit informationschef på Stockholms Handelskammare.  

På Handelshögskolan kommer Anna Kinberg Batra att ha titeln Leader in Residence vilket bland annat innebär att hon ska dela med sig av sina erfarenheter av ledarskap i utmanande miljöer med studenter, forskare, alumner och samarbetspartners. 

- Jag ser fram emot att återvända till Handelshögskolan för att utbyta erfarenheter av ledarskap i förändring och turbulens. När samhället och förutsättningarna förändras ställs nya krav på ledarskap både i politiken och i privat näringsliv. Det ska bli spännande att ta med mina erfarenheter i utbytet med både forskare och ledare från andra sektorer, för att utforska villkoren för ledarskap som kan bygga styrka i förändring, säger Anna Kinberg Batra. 

-  I tider av stor turbulens och extrem osäkerhet utmanas den gängse kunskapen om ledarskap. Ändrade villkor och förutsättningar kräver helt enkelt ny kunskap och nya ledarskapsmodeller. Anna Kinberg Batras gedigna erfarenheter av politiskt ledarskap på toppnivå kommer väl till pass i det utvecklingsarbete som pågår och planeras hos oss, säger Ingalill Holmberg chef för Center for Advanced Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm.   

 

För mer information, kontakta gärna: 

Hanna Flodmark, kommunikationschef Handelshögskolan i Stockholm
E-post: hanna.flodmark@hhs.se, mobil: 070-689 90 15 

Evelina Minberger, kontaktperson Anna Kinberg Batra
E-post: evelina@roa.se , mobil: 070-289 21 22