Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Robin Teigland Deltar i seminarium på näringsdepartementet

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet frågan vad det innebär konkret på ett antal centrala områden.

Professor Robin Teigland deltar tisdagen den 26 september i seminariet Kompetens och digitaliseringens möjligheter som sätter fokus på hur digitalisering skapar nya möjligheter för livslångt lärande och att omsätta kompetens i nya möjligheter till arbete. Seminariet söker svar på frågor som:

  • Hur kan digitalisering bidra till att stärka individers kompetens?
  • Vad är universitets och högskolors roll för att göra nätbaserade utbildningar mer relevanta för kompetensutveckling?
  • Hur kan kompetens valideras för att skapa värde vid matchning på arbetsmarknaden?

Seminariet kommer att webbsändas på denna sida den 26 september kl 09:00.

SIR

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer