Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nyheter

Alla nyheter Utbildning Forskning Outreach Press release Alumni Dissertation Seminar Institute for Research Publication BSc Programs MBA Program Corona

Passar en storlek alla?

30 september 2019
Digitaliseringen har förändrat detaljhandeln i grunden, inte minst i de många kontaktytorna med kunderna. En allmän syn är att det är bra med integrering mellan olika kontaktytor. Enligt Angelica Blom, forskare på Handelshögskolan, handlar det om att förstå och anpassa sig efter kundgruppen och shoppingsituationen.

En åldrande befolkning leder till lägre realräntor

23 september 2019
Åldrandet kan leda till en permanent och betydande sänkning av realräntorna i framtiden, och strukturella förändringar i form av tekniska framsteg får timlönen inom varusektorn att växa mer än inom tjänstesektorn. Det visar forskning av Andrea Papetti, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ekonom på Europeiska centralbanken.

Män och kvinnor söker råd och hämnas i olika utsträckning

28 maj 2019
Idag den 24 maj, på dagen exakt hundra år sedan kvinnor i Sverige fick rösträtt, sker den första disputationen i nationalekonomi med enbart kvinnor på scen. Emma Heikensten, forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, försvarar då sin doktorsavhandling ”Motivation and Gender: Experimental studies on Goals, Awards, Advice and Retaliation”.

Högteknologiska butiker och mobilanvändning får kunder att handla mer

04 april 2019
Dagens fysiska butiksmiljöer blir alltmer digitaliserade, med skärmar, doftmaskiner, ljudduschar och mobiltelefoner. I doktorsavhandlingen How Technology is Evolving In-Store Shopping Behaviors undersöker Carl-Philip Ahlbom, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, hur olika typer av teknik påverkar hur mycket kunder spenderar i fysiska butiker.

En osäker omvärld ökar viljan till samarbete

27 november 2015
Viljan att samarbeta ökar i en omvärld där risken för katastrofer eller motgångar är stor. Oavsett vad faran eller risken består i och i vilken region man befinner sig, som t.ex. i Sverige, Sydafrika eller Filippinerna, påverkas samarbetsviljan på samma sätt.  

​Starkt samband mellan entreprenörskap och välbefinnande

09 oktober 2015
Entreprenörskap främjar välbefinnande genom att tillfredsställa individens grundläggande psykologiska behov av autonomitet, kompetens och tillhörighet. Det är en av slutsatserna i Nadav Shirs forskning vid Handelshögskolan i Stockholm där han studerat förhållandet mellan entreprenörskap och välbefinnande.

Mikrolån blir alltmer kommersiella

29 juni 2015
I slutet av 1990-talet introducerades mikrolån som ett effektivt sätt att bekämpa världens fattigdom. Sättet att utvärdera mikrolån har förändrats kraftigt sedan dess och uppmuntrar alltmer till företagslika modeller, visar Sofia Nilsson Altafi i en ny avhandling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Döttrar gör familjeföretag miljömedvetna

25 maj 2015
Familjeföretag presterar bättre ur miljösynpunkt när familjen har flera döttrar, visar Kristoffer Milonas vid Handelshögskolan i Stockholm i sin doktorsavhandling.

Beslutsparadoxer och organiserat hyckleri i EU-myndigheter

24 april 2014
I en ny studie från Handelshögskolan i Stockholm visar Sven-Olof Junker att EU-myndigheter som ska samordna nationella myndigheter tillskrivs motstridiga förväntningar som i många fall blir svåra att omsätta i handling.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer