Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolans Erik Wikberg om bildning och känslan av delaktighet

Handelshögskolans Erik Wikberg är ny krönikör i Vlt. I sin första krönika skriver han om bildning som ett sätt att känna engagemang och ett medansvar för den korta stund vi har på jorden.

"På mitt lärosäte arbetar vi efter Ingemar Hedenius devis från 1949 om att den bildade människan är den som står fri och levande i relation till det ovissa. Jag tänker att denna poetiska beskrivning fritt kan översättas till att handla om människors känsla av delaktighet.
I någon mån kommer vår kultur, historia och samtid alltid att vara okänd för oss som individer.
Bildningen är ingen checklista och stipuleras inte i någon examen, men den ger oss en självsäkerhet och ett förhållningssätt till det som vi inte helt kan förbereda oss för. Den handlar om att vi ska kunna känna ett engagemang och ett medansvar för den korta stund vi har på jorden."

Läs hela krönikan Bildningen hör hemma på fabriksgolvet.

I samma tidning är Erik Wikberg intervjuad om de bokcirklar han initierat på Handelshögskolan i Stockholm, som över 200 personer (studenter, doktorander och personal) har deltagit i det senaste läsåret. Läs intervjun Ledarsidans nya krönikör vill få framtidens vd att läsa böcker.

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer