Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan rankas högst i internationaliseringsindex

Handelshögskolan i Stockholm, Chalmers och KTH är Sveriges mest internationella lärosäten när Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, presenterar sitt årliga internationaliseringsindex.

STINTs index beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning, studenternas och de anställdas internationella mobilitet, och utbudet av utbildning på annat språk än svenska och är ett stöd i Handelshögskolans fortsatta internationaliseringsarbete. 

– Vår strategiska inriktning är att bli en internationellt ledande handelshögskola baserad i Stockholm. Denna utmärkelse är ett kvitto på att vårt målmedvetna arbete ger resultat och vi är mycket glada att det uppmärksammas i STINTs kartläggning för fjärde året i rad, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Internationaliseringsindexet omfattar 28 lärosäten och ska på ett överskådligt visa utvecklingen och på så sätt öka en faktabaserad diskussion kring frågor som rör internationalisering.  

För mer information, vänligen kontakta:

Hanna Flodmark
Kommunikationschef, Handelshögskolan i Stockholm
hanna.flodmark@hhs.se
08-736 90 15

Hans Pohl
Programchef och utvecklare av STINT Internationalisation Index
hans.pohl@stint.se
070-840 27 40

Om STINT 
STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten. 
www.stint.se

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer