Sverige lanserar unikt samarbete för att skapa en hållbar finansmarknad - Stockholm School of Economics