Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nytt integrationsprojekt ska öka mångfalden inom svenskt näringsliv

Handelshögskolan lanserar ett nytt utbildningsprogram med syfte att påskynda integrationen av nyanlända akademiker. Det nya exekutiva management-programmet möjliggör ett snabbspår in i det svenska samhället och riktar sig till akademiker som söker, eller redan beviljats, asyl i Sverige.

Den kraftigt ökande flyktingströmmen till Sverige ställer stora krav på konkreta åtgärder för att kunna ta tillvara alla de möjligheter som de nyanlända kompetenserna medför.

Rapid Acceleration Management Program (RAMP) är den första utbildningen av sitt slag i Sverige. Under ett år erbjuds nyanlända flyktingar en intensiv management-utbildning på tio veckor som varvas med en praktikplats på ett företag verksamt i Sverige.

Initiativet syftar till att öka mångfalden inom svenskt näringsliv och stärka svensk konkurrenskraft genom en mer inkluderande samhällsutveckling. Utbildningen planeras bli verklighet redan nästa höst. Bakom projektet står Maria Frithz Warg och Kristina Nilsson vid Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information:
www.hhs.se/RAMP

eller kontakta:

Maria Frithz Warg, projektledare
070-669 08 28

Kristina Nilsson, programansvarig
070-045 74 58

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer