Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Förändring på gång

I en gästkrönika i Veckans Affärer beskriver en av våra studenter sin upplevelse av undervisningen på Handelshögskolan. Han är mycket kritisk och beskriver en utbildning utan bredare perspektiv på sin omvärld. Han menar att ekonomutbildningen ser på det ekonomiska systemet som frikopplat från planeten vi bor på. Vi är väl medvetna om att en utveckling av våra utbildningar behövs och därför bedriver vi ett förändringsarbete i ganska snabb takt med hjälp av bland annat Misum (Mistra Center for Sustainable Markets) och Global Challenges.

Misum är ett nytt centrum för forskning och utveckling av utbildning om hållbara marknader vid Handelshögskolan. Det är Mistra (Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning) som investerar 55 miljoner kronor för att bidra till att hållbarhetsfrågorna blir centrala i forskning och utbildning på Handelshögskolan. På så vis vill vi säkerställa att hållbarhetsaspekterna på ett naturligt sätt blir en del av utbildningen, och därför också sedan finns med i våra framtida ledares beslutsfattande. 

Genom stiftelsen Global Challenges Foundation har vi dessutom fått möjlighet att från och med hösten 2016 i grunden förändra kandidatprogrammen med fokus på sammanhang, analys och reflektion kring de globala utmaningar vi står inför. Jag är övertygad om att det kommer att förstärka utbildningen och öka medvetenheten och kunskapen om hållbarhetsfrågor.

Båda dessa satsningar är efterlängtade och kommer på ett mycket märkbart sätt påverka verksamheten vid Handelshögskolan.

Just nu arbetar vi hårt tillsammans med våra forskare och lärare för att våra visioner och mål ska avspeglas i utbildningen. Dessa frågor är också angelägna för mig personligen, min avhandling handlade om miljöfrågor och jag har forskat om hållbarhetsrelaterade frågor i många år. Ett av skälen till att jag tackade ja till jobbet som rektor var möjligheten att kunna utveckla utbildningarna.


Lars Strannegård
Rektor, Handelshögskolan i Stockholm

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer