Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

lunchseminarium om projektet "Initiativet för långsiktig investeringsanalys"

Den 15 oktober berättar Misum-forskarna Emma Sjöström och Hanna Setterberg om sitt forskningsprojekt "Initiativet för långsiktig investeringsanalys" på en lunch för Swesifs medlemmar.

Projektet, som är ett samarbete mellan Swesif och Stockholm Sustainable Finance Centre, syftar till att uppmärksamma behovet av långsiktighet på finansmarknaden och identifiera vilka barriärer som finns hos marknadens olika aktörer - säljsidan, köpsidan och bolagen på börsen.   

För mer info kontakta Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer