Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Antagningschatt kandidatprogram (Swedish application round)

Har du frågor kring din ansökan till våra kandidatprogram? Chatta med vårt antagningsteam 17 april kl. 10-18 så hjälper de dig med dina frågor innan ansökningsperioden stänger vid midnatt.

För att chatta besöker du den här sidan 17 april, kl. 10-18.

Varmt välkommen!

Admissions BSc Admissions Live chat